Wspieramy firmy o zróżnicowanym profilu działalności. Metody działania i zakres oferty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Firmy zamawiającej usługę. Świadczymy  usługi doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w zakresie:

  • Analizy ekonomiczno-finansowej
  • Biznes planu, feasibilty study, due dilligence, planów strategicznych, itp.
  • Oceny opłacalności rozwojowych projektów inwestycyjnych i analizę ich ryzyka
  • Wyceny przedsiębiorstwa
  • Szacowania aktywów intelektualnych (np. marka, patent, itp.)
  • Oceny ryzyka i sposoby zabezpieczenia przed ryzykiem

Zainteresowała Państwa nasza oferta?
Mają Państwo dodatkowe pytania lub oczekiwania?

Zapraszamy do kontaktu!

E-mail: szkolenia@pte.pl
Tel: +48 22 55 15 423